Onze visie

Onze visie is het begeleiden van leerlingen naar persoonlijke groei en succes door het ontdekken van hun passies en talenten.

Wij streven naar een stimulerende leeromgeving waarin nieuwsgierigheid en kritisch denken worden aangemoedigd.

Leerlingen in onze scholengemeenschap krijgen de kans om op te groeien als bekwame, geëngageerde wereldburgers.


Onze vestigingen

Eerstegraadsschool Kinrooi

Kloosterstraat 14, 3640 Kinrooi
+32 89 70 25 43
egs.kinrooi@mosa-rt.be

Eerstegraadsschool Maaseik

Pelserstraat 33, 3680 Maaseik
+32 89 56 32 32
egs.maaseik@mosa-rt.be 

Eerstegraadsschool Neeroeteren

Zandbergerstraat 21, 3680 Neeroeteren
+ 32 89 86 46 65
egs.neeroeteren@mosa-rt.be

Onze eerstegraadsschool met aparte vestigingen in Kinrooi, Maaseik en Neeroeteren legt de nadruk op een soepele overgang van de lagere naar de secundaire school. 

Wij bieden onze leerlingen een leer- en leefomgeving, waar ze nog even kind kunnen zijn tussen leeftijdsgenootjes. 

Wij richten ons op het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, waarbij een warme en respectvolle omgang centraal staat.


Onze 3 pijlers

Leren leren

Deze pijler richt zich op het ontwikkelen van studievaardigheden en leerstrategieën om leerlingen te helpen hun leerproces te optimaliseren en betere resultaten te behalen.

Leren leven

Deze pijler focust op het bevorderen van het sociaal-emotionele welzijn bij onze leerlingen met als doel een positieve levenshouding en verhoogde veerkracht te ontwikkelen.

Leren kiezen

Deze pijler is gericht op het begeleiden van leerlingen bij het maken van keuzes voor hun studie- en beroepsloopbaan, met als uiteindelijk doel het vergroten van hun kansen op succes.