Toelatingsvoorwaarden voor Nederlandse leerlingen

Wat moet je weten alvorens in te schrijven als Nederlandse leerling bij Mosa-RT Eerstegraadsschool. Dit zijn de toelatingsvoorwaarden:

  • Regulier basisonderwijs (Basisonderwijs in SBO wordt altijd verder bekeken welke de mogelijkheden binnen onze school zijn- dit gebeurt op afspraak)
  • Advies van de basisschool: VMBO basisberoepsgerichte leerweg of hoger (Advies praktijkonderwijs wordt altijd verder bekeken welke de mogelijkheden binnen onze school zijn – dit gebeurt op afspraak)
  • Bijkomende informatie: Resultaat CITO-toets of aanverwante toetsen

Extra ondersteuningsbehoeften om welke reden dan ook worden steeds verder bekeken welke de mogelijkheden binnen onze school zijn.